لیست گچکاران


  در صورت تمایل به تماس با گچکاران مورد تایید شرکت سپید گچ ساوه می توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.  
     
  انتخاب استان مورد نظر :  
نام و نام خانوادگی : معین  ملک
شهر محل اقامت :بردسیر
آدرس : خیابان شهید صانعی کوچه بنفشه 12
تلفن : -03425224913
تلفن همراه : 09138449884
توضیحات : گچکار
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------