استخدام


درصورت تمایل، مشخصات خود را از طریق فرم الکترونیکی دعوت به همکاری ارسال دارید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک
 اطلاعات متقاضیان نگهداری می شود تا در زمان مقتضی از آن استفاده گردد.
لطفا تمام قسمتهای ستاره دار را تکميل نمائيد.
 
* نام :   * نام خانوادگي :  
* جنسیت : * سال تولد :
انتخاب تاریخ
* وضعیت تاهل * کد ملی  
* شماره تلفن ثابت : -  * شماره تلفن همراه :  
*وضعیت نظام وظیفه پست الكترونيكي :  
نام پدر : محل تولد :
شماره شناسنامه : محل صدور :
* استان محل سكونت : کد پستی :
آدرس دقیق محل سکونت :
       
تحصيلات      
* آخرين مدرك تحصيلي: رشته تحصيلي
نام دانشگاه : معدل :
       
سوابق كاري ( 2مورد از آخرين محل هاي كاري )
نام سازمان : سمت :
مدت همکاری : علت ترک کار:  
نام سازمان : سمت :
مدت همکاری : علت ترک کار:
سابقه بیمه :    
       
دوره هاي آموزشي
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
       
مهارت هاي عمومي
* آشنايي به زبان انگليسي : * آشنايي با كامپيوتر:
ساير توانمندي ها :
       
فایل رزومه    
عکس رزومه