چسب هبلکس

     
 

 

این چسب جهت چسباندن بلوک های سبک گازی وCLC در ساختمان استفاده می گردد.

 

آماده سازی و روش استفاده:

 

10 کیلوگرم از محصول را با 2.5 الی 3 لیتر آب مخلوط نمایید و با یک همزن برقی یا دستی دور پایین مخلوط نموده 2 الی 4 دقیقه صبر نمایید تا ملات کاملا خیس خورده و سپس 1 الی 2 دقیقه دوباره هم زده شود تا مخلوط همگن و یکنواخت جهت استفاده آماده گردد. ملات را توسط ماله شانه ای مخصوص بصورت یکنواخت بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.

 

نکات مهم:                             

 

·        در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد استفاده نشود

·        هیچ ماده افزودنی به محصول اضافه نگردد.

·        سطح کار عاری از هر گونه آلودگی ، گرد و غبار باشد.

·        سطح زیر کار نباید بسیار مرطوب یا خشک باشد.

                                                                                                                                  

مشخصات  فنی:

 

·        میزان مصرف در بلوک 50×20×20 ، 8-5 کیلوگرم می باشد.

·        میزان مصرف در بلوک 70×20×20 ، 7-5 کیلوگرم می باشد.

·        میزان مصرف در بلوک 50×15×30 ، 5-3 کیلوگرم می باشد.

·        میزان مصرف در بلوک 70×15×30 ، 4-3 کیلوگرم می باشد.

·        میزان مصرف در بلوک 50×20×30 ، 6-4 کیلوگرم می باشد.

·        میزان مصرف در بلوک 70×20×30 ، 6-4 کیلوگرم می باشد.

 

مشخصات فنی چسب هبلکس

زمان بهینه استفاده بر روی بلوک

10 5

دقیقه

زمان خشک شدن اولیه

150

دقیقه

چسبندگی

  > 0.3

N/mm2

مقاومت فشاری

  > 5

N/mm2

مقاومت خمشی

  > 1

N/mm2

 

بسته بندی:

 

·        این محصول در کیسه های کاغذی 20 kg  بسته بندی می گردد.

·        کیسه ها در محل خشک و دور از رطوبت نگهداری شود

·        چیدمان کیسه ها بر روی هم بیشتر از9 کیسه  نباشد.