گچ طلایی (مخصوص سفیدکاری)

     
 

از این محصول جهت سفیدکاری بر روی دیوار ، گچ و خاک و آجر استفاده می گردد.

 


 مشخصات فنی:

 

مشخصات فنی گچ طلایی

گیرش اولیه

7-12

دقیقه

گیرش ثانویه

20-25

دقیقه

زبره روی الک 500 میکرون

<3

%

مقاومت فشاری

> 8

N/mm²

مقاومت خمشی

> 3

N/mm²

 

بسته بندی :

 گچ طلایی در کیسه های پلی پرو پیلن و با وزن (5%±) 33 کیلوگرم بسته بندی و به بازار عرضه می گردد.