گچ معمولی

     
 

 

ازاین محصول جهت گچ کاری بر روی دیوار ، گچ و خاک و آجر استفاده می گردد.

مشخصات فنی:

 

 

مشخصات فنی گچ طلایی

گیرش اولیه

11 7

دقیقه

گیرش ثانویه

22 18

دقیقه

زبره روی الک 500 میکرون

< 4

%

 

 

بسته بندی :


گچ معمولی در کیسه های پلی پرو پیلن و با وزن (5%±) 33 کیلوگرم بسته بندی و به بازار عرضه می گردد.