گچ ساتن

     
 

 

 زمینه های کاربرد :

گچ ساتن محصولی فرآوری شده و افزودنی دار است که به عنوان لایه نهایی و پرداخت سطوح گچ کاری شده استفاده می شود.

 

روش ساخت ملات :

 

حدود 6.5 تا 7 لیتر آب را بر روی 10 کیلوگرم گچ ساتن(پرداخت نهایی) اضافه نموده وپس از 3 دقیقه  با استفاده از یک همزن برقی به مدت2 تا 3 دقیقه همزده می شود. این عمل را می بایست تا بدست آمدن یک ملات یک دست ، همگن ، پر قوام و چسبنده ادامه داد.

 باید توجه داشت که هنگام ساخت این ملات هیچ گونه مواد افزودنی از قبیل سیمان ، آهک و یا گچ های دیگر اضافه نگردد.

 

روش استفاده :

 

سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه چربی ، رنگ و یا  گرد و غبار باشد.

گچ ساتن در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد قابل استفاده است.

 پس از اجرای گچ ساتن(پرداخت نهایی) ازیخ زدن یا خشک شدن سریع آن جلوگیری نمایید. همچنین می بایست از اجرای این گچ در مناطقی که در معرض وزش باد شدید که منجر به سریع تر خشک شدن این محصول می گردد خودداری گردد. 

ملات آماده شده می بایست با استفاده از ماله های مخصوص پرداخت کاری در حدود 2 تا 3 میلیمتر بر روی سطح مورد نظر اجرا شود. بدیهی است پس از اتمام کار سطحی کاملا صاف و صیقلی و با قابلیت رنگ پذیری سریع بدست خواهد آمد.             

مدت زمان استفاده از ملات آماده شده حدود 50 تا 70 دقیقه بوده و گیرش نهایی آن 130 است.  

گچ ساتن(پرداخت نهایی) با توجه به شرایط آب و هوایی در حدود 3 روز آماده بهره برداری و نقاشی می گردد.

 

مقدار مصرف :

 

مقدار مصرف  این محصول در ابعاد یک متر مربع با ضخامت یک میلیمتر در حدود  1 تا 2 کیلوگرم می باشد.

 

بسته بندی :

گچ ساتن (پرداخت نهایی)در پاکت های لمینت ( AD*star ) با وزن 5% ± 30 کیلوگرم بسته بندی و به بازار عرضه می گردد.

تاریخ مصرف 6 ماه پس از تاریخ تولید می باشد و پس از باز شد کیسه تا 6 روز قابل استفاده است.

حداکثر چیدمان کیسه ها بر روی هم بیشتر از 9 کیسه نباشد.